האסטרטגיה

בעשורים האחרונים הוצעו תכניות רבות לפתרון הסכסוך, אך פתרונות אלו אינם ישימים בטווח הנראה לעין. ביחס לפתרונות המרכזיים – פתרון המדינה האחת מסכן את הרוב היהודי בישראל ופתרון שתי מדינות עלול לסכן את הביטחון של ישראל. הישיבה על הגדר שמובילה אט אט להתפרקות השלטון עצמי הפלסטיני לוקחת אותנו באופן אוטומטי למציאות של שלטון ישראלי על אוכלוסייה פלסטינית זרה, אשר חלקה אף עוינת. איבוד הרוב היהודי בישראל אינו עניין של החלטה, אלא דווקא של אי-החלטה והיגררות.

צמצום החיכוך

כבישים

הנסיעה בכבישים ראשיים משותפים ברחבי יהודה ושומרון מייצרת חיכוך יומיומי תמידי בין פלסטינים לישראלים ולחיילי צה"ל. הקמה של מערכת כבישים עוקפים תקטין את החיכוך, תאפשר רציפות תחבורתית בין הערים הפלסטיניות ותגביר את המשילות העצמית הפלסטינית.

מעבר אלנבי

החיבור היחיד של האוכלוסיה הפלסטינית לחו"ל הוא מעבר אלנבי שבגבול ירדן. הניהול הישראלי של המעבר שנועד למנוע הברחות וכניסת כלי נשק מייצר חיכוך יומיומי תמידי בין הנוסעים הפלסטינים לבין הפקידים הישראלים שאחראים גם על ביקורת הגבולות והמכס. העברת האחריות האזרחית בלבד

טיהור שפכים

כ-82% מהביוב הפלסטיני ביהודה ושומרון נשפך לנחלים בכל רחבי הארץ. על פי רשות הטבע והגנים, חלק גדול מנחלי יהודה ושומרון משמשים למעשה צינורות ביוב לשפכים סניטריים ותעשייתיים שמחלחלים ומזהמים את הסביבה ואת מי התהום. ישראל משקיעה תקציבי עתק בטיהור השפכים.

שוהים בלתי חוקיים

כ-40,000 פלסטינים מיהודה ושומרון חוצים מדי יום את גדר הביטחון ועובדים בישראל באופן בלתי חוקי. תופעה זו מסכנת את הביטחון הישראלי באופן מובהק ומייצרת חיכוך יומיומי בין פלסטינים וישראלים. הגברת האכיפה על השב"חים ופיקוח ביטחוני מתואם בין ישראל והרש"פ לצד איפשור אלטרנטיבות כלכליות

צמצום התלות בישראל

חשמל

כ-99% מצריכת החשמל הפלסטינית ביהודה ושומרון מסופקת על ידי חברת החשמל הישראלית. מנגד, הרשות הפלסטינית איננה משלמת את חובה לישראל, שהצטבר לסכום של כ-2 מיליארד שקלים. העומס על רשתות החשמל, במיוחד בימי הקיץ, גובה מחיר מצרכני החשמל הישראלים. העברת האחריות על החשמל מישראל לרשות הפלסטינית תקטין את התלות בישראל

מים

חלק ניכר מצריכת המים הפלסטינית ביהודה ושומרון מסופקת ע"י חברת מקורות. מנגד, הרשות הפלסטינית נמצאת בחוב הולך וגדל לישראל, אשר עמד בשנת 2017 על כמיליארד שקלים. הסדרת החוב והעברת האחריות על אספקת המים מישראל לרשות הפלסטינית תקטין את התלות של הפלסטינים בישראל, תגביר את המשילות העצמית ותפחית את ההשקעה הישראלית בנושא.

מכס

רוב מוחלט של סחר החוץ הפלסטיני עובר דרך נמלי הים של ישראל. הפיקוח הישראלי שנועד למנוע הברחות וכניסת נשק הוא חיוני לביטחון ישראל, אך אליו מתווספת האחריות על גביית המכס עבור הרשות הפלסטינית ואחסון הסחורות עבור הסוחרים. בנוסף, בשל גביית המכס בנמלי הים, ולא בשטחי יו"ש, כ-41% מהסחורות המיובאות בסופו של דבר מוברחות לשטחי ישראל ולא משולמות בגינן מיסים.

מכסות

אינטרס לאומי ישראלי מובהק הוא לאפשר לכלכלה הפלסטינית לשגשג היכן שאין איום על ביטחון ישראל כדי למנוע את קריסת הרשות וכניסת ארגוני טרור במקומה. כיום, ישראל אסור על יבוא מוצרים דו-שימושיים שלפי מערכת הביטחון מהווים סכנה ביטחונית למדינת ישראל. אבל בנוסף, יש הגבלות רחבות על יבוא מוצרים לרשות הפלסטינית כגון כותנה, תירס, אורז ומקררים.

תקינה

גורם נוסף שמעכב תהליכי שחרור סחורות פלסטיניות מהנמלים הישראליים היא התלות בתקינה ישראלית. תלות זו מייצרת מצב בו יבואנים פלסטינים מוכרחים לעבוד מול גורמים ישראליים – תהליך שמעכב את שחרור הסחורה מנמלי ישראל ומייקר את הליכי הייבוא והייצוא גם לישראלים. כיום, מכון התקנים הפלסטיני לא עומד בסטנדרטים הישראליים. לכן, כדי להפחית את תלות התקינה בישראל ,ולקצר תהליכים עבור סוחרים ישראלים, כדאי לעודד גורם בינלאומי אמין לסייע בפיתוח והכשרה של מכון תקנים פלסטיני שיעמוד בסטנדרטים של מדינת ישראל.

שמירה על התיאום הבטחוני

ועדת הכלכלה המשותפת

לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי

דלת לדלת

לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי

תקינה

לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי. לורם איפסום דולור סי אלית נולום ארווס סא פויס פוסיפיאן - פוסיליס קווי

רוצים להישאר מעודכנים?

הרבה דברים קורים אצלנו!
אנחנו לא מעדכנים בהכל, אבל כשקורה משהו חשוב באמת –

נשמח לשתף גם אותך!

רוצים להצטרף אלינו?