לוגו

תקנון תמיכה

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של היוזמה לצמצום הסכסוך, ע"ר. אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תסייע לנו לקדם ולממש את מטרות היוזמה לצמצום הסכסוך.

מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:

  1. היוזמה לצמצום הסכסוך מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה.
  2. בעת מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת של "יעד שריג" המאובטחת במנגנון העומד בתקן DSS PCI העולמי.
  3. הגבלת פרטיות: היוזמה לצמצום הסכסוך מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג'.
  4. אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.
  5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
  6. היוזמה לצמצום הסכסוך נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, היוזמה לצמצום הסכסוך לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
  7. התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ואולם, במידה והתורם הנו קטין (מתחת לגיל 18) או הינו פסול דין ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
  8. מדיניות ביטול עסקה: תורם רשאי לפנות ליוזמה לצמצום הסכסוך באמצעות הדואר האלקטרוני בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם. היוזמה לצמצום הסכסוך תבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את היוזמה לצמצום הסכסוך בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.
  9. ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את היוזמה לצמצום הסכסוך לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים (SMS וווטסאפ) אלא אם הודיע התורם על אי רצונו לקבל דיוור זה.
  10. היוזמה תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים.
  11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  12. היוזמה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת.
  13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.